Stel cookie voorkeur in

Hoe doen wij het?

KIJKEN EN LUISTEREN

Wij zijn groot geworden door klein te blijven. Door ons te verplaatsen in kinderen en goed te kijken en te luisteren. Door hen te laten ervaren wat ze allemaal kunnen en zijn, in plaats van te benadrukken wat ze allemaal nog niet kunnen en zijn. Door kinderen de wereld op hun eigen manier te laten ontdekken als jonge onderzoekers. Wij volgen deze creatieve ontdekkingsreis op de voet en zijn er om te begeleiden, stimuleren en inspireren. Dit doen we samen met ouders en onze collega's uit het onderwijs met wie we nauw samenwerken.

HONDERD TALEN

Brabbelen, tekenen, huilen, gebaren, wijzen, knutselen, kleien. Kinderen kunnen zich in honderd talen uitdrukken. Wij luisteren in honderd talen en reiken nieuwe talen aan, zodat ieder kind het beste van zichzelf kan laten zien.

GELUKKIGE KINDEREN

Wij willen iedere dag gelukkige kinderen zien. Daarom geven we hen in een veilige omgeving de tijd en de ruimte om op eigen initiatief zoveel mogelijk zelf te (leren) ontdekken. In een rijke, creatieve, kindvriendelijke speel-, leer-, en leefomgeving en met een betrokken, professioneel team.

IN DIALOOG

Kinderen willen in al hun honderd talen gehoord en gezien worden. Wij kijken en luisteren in al die
honderd talen, reiken nieuwe talen aan, maar laten kinderen de wereld vooral op hun eigen manier
ontdekken als jonge onderzoekers. Door hen te leren om zelfstandig keuzes te maken en daarbij rekening te houden met anderen en hun omgeving, leren kinderen risico's in te schatten, grenzen te verleggen, worden ze weerbaar en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. In plaats van kinderen te vertellen wat ze moeten doen en wat vooral niet, gaan wij met hen in dialoog en leren we hen hoe plezierig het is om dingen
zelf te kunnen én samen te doen. Deze visie sluit aan op het gedachtengoed van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi, grondlegger van de pedagogische denkwijze Reggio Emilia, ook wel de pedagogiek van het luisteren genoemd. De uitgangspunten van Malaguzzi zijn mooi verwoord in zijn gedicht (zie hiernaast).

RITUELEN

Bij Eigenwijze werken we met rituelen. Rituelen vormen de basis van een dag bij Eigenwijze. Rituelen zijn bedoeld om de kinderen te prikkelen, hun betrokkenheid te vergroten en geborgenheid en sfeer te waarborgen.  Een ritueel beschrijft b.v. hoe de ochtendkring verloopt voor zowel pm-ers als kinderen. Samen  vormen deze rituelen een leidraad voor de pedagogisch medewerkers voor het dagelijks handelen op de groep.

OOG VOOR OUDERS

Werk combineren met de zorg voor kinderen is niet altijd even makkelijk. Bij Eigenwijze hebben we oog voor ouders en staan we voor hen klaar als partner in opvoeding. Met name in de beginperiode als ouders hun allerkleinste, mooiste bezit aan ons toevertrouwen, geven we hen extra tijd en aandacht. Wij vinden het belangrijk om een goede vertrouwensband met ouders op te bouwen rondom de eerste zorgperiode.

 

 

 

 

 

1OO talen

basisgedachten van Eigenwijze verwoord
in gedicht van de 100 talen

Het kind 
bestaat uit honderd.
Het kind heeft
honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
Honderd manieren van denken,
spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen
en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om te verzinnen
Honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft
honderd talen 
(en nog honderd, honderd, honderd meer)
maar ze pakken er negenennegentig af.
De school en de samenleving
scheiden het hoofd van het lichaam
Zij zeggen tegen het kind
dat het zonder handen moet denken
zonder hoofd moet handelen
moet luisteren en niet praten
moet begrijpen zonder vreugde
alleen met Pasen en Kerstmis
mag liefhebben en verwonderen.
Ze zeggen tegen het kind:
ik geef je al de ontdekte wereld
en van de honderd
pakken ze er negenennegentig af.
Ze zeggen tegen het kind:
dat spel en werk
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen.
En dus vertellen ze het kind
dat de honderd er niet is.

Het kind zegt:
"Zeker;  de honderd is er wel!"

LORIS MALAGUZZI     anno 1948