Stel cookie voorkeur in

O - 4 jaar

In de 0-4 jarige groepen staan rust en geborgenheid centraal. Voor onze baby’s is dit de basis. Het is van belang dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Vanuit een veilige, vertrouwde omgeving gaan onze baby’s de wereld zien en samen met ons ontdekken en verkennen.

Wanneer kinderen groter worden hebben we aandacht voor de sociale competentie, verbondenheid en het begrijpen van de wereld. Kinderen leren door beleven. Kinderen leren door ervaring. Binnen ons pedagogisch beleid krijgen de kinderen de ruimte om te beleven en ervaringen op te doen. Onze omgeving is zo ingericht dat het is afgestemd op allerlei belevingsgebieden. Kinderen doen allerlei wisselende activiteiten welke aansluiten bij hun mogelijkheden en interesse. Zo proberen we elke dag tot een gelukkige dag te maken voor onze baby’s, dreumesen en peuters. Afstemming met ouders en collega’s vinden we hierbij van cruciaal belang.

 

Waar we specifiek zorg voor dragen;

OOG VOOR BABY’S

veiligheid l gezondheid l geborgenheid l aandacht l sfeer l rust l regelmaat l het ervaren van muziek l babyspel l voldoende buitenlucht l bewegingsactiviteiten l

 

OOG VOOR DREUMESEN EN PEUTERS

Spelactiviteiten l bewegingsactiviteiten en dans l onderzoeksactiviteiten l buitenspelen l reken/wiskunde/lees- en schrijfactiviteiten l liedjes zingen l kringgespreksactiviteiten l voorlezen prentenboeken l zindelijkheidstraining l veiligheid l gezondheid