Stel cookie voorkeur in

Plaatsingsmogelijkheden

Samen met de basisscholen en ouders realiseerde Eigenwijze in Engelen drie kindcentra waar kinderen van nul tot dertien jaar van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur terechtkunnen. Ook in schoolvakanties en op onderwijsvrije dagen biedt Eigenwijze opvang.

EIGENWIJZE werkt met arrangementen. Zo kunnen ouders kiezen voor halve of hele dagen opvang. Peuters kunnen daarnaast een paar ochtenden in de week deelnemen aan het peuter-kleuterprogramma. De onderwijstijden binnen onze kindcentra zijn een vast gegeven, maar Eigenwijze biedt desgewenst een aanvullend pakket.

ARRANGEMENTEN

Dagopvangarrangement (KDV)    0 - 4 jaar

Peuterarrangement (PA)            2,5 - 4 jaar

Ochtendarrangement/voorschoolse opvang (VSO)        4 - 13 jaar

Middagarrangement/buitenschoolse opvang (BSO)          4 - 13 jaar

Tussenschoolse opvang (TSO)  4 - 13 jaar