Stel cookie voorkeur in

Wie zijn wij?

20 JAAR

Ruim twintig jaar geleden richtte Charlotte van Rooij kinderopvang Dribbel op aan de Kraanvogellaan in Engelen. De jaren daarna groeide de organisatie flink en werden de activiteiten uitgebreid.  Zo bieden we inmiddels ook buitenschoolse opvang aan en zijn we al een aantal jaar verantwoordelijk voor het peuterwerk binnen Engelen. Tevens verzorgen we op KC de Matrix de tussenschoolse opvang.
Inmiddels hebben we locaties op  Slot Haverleij, in het oude dorp en op het sportpark Engelerpark. Hier vormen we samen met de basisscholen drie kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar.

In één aaneengeschakelde, rijke leefomgeving kunnen kinderen spelen en leren afwisselen en dragen we als een team de verantwoordelijkheid voor een optimale, constante ontwikkelingslijn. Vanaf oktober 2017 draagt onze organisatie de naam EIGENWIJZE.

 

TEAM EIGENWIJZE bestaat uit

Pedagogisch medewerkers, een pedagogisch coach, een team van vrijwilligers voor tussenschoolse opvang (tso), teamleiders, een directrice, bewegingsspecialisten, kunstenaars en betrokken kantoor- en huishoudelijke medewerkers.