Oudercommissie

Onze organisatie beschikt over een actieve oudercommissie. De leden overleggen op regelmatige basis met elkaar en minimaal viermaal per jaar met de directie van het kindcentrum. De oudercommissie stelt zich ten doel:
 
De belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, waarbij het welbevinden van het kind centraal staat. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid en het bewaken van de uitgangspunten van Eigenwijze
 
Onze oudercommissie kan altijd steun gebruiken. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden. 
Interesse? Neem dan contact met ons op:
 
oudercommissie@eigenwijzekinderopvang.nl

Welkom, wij, de oudercommissie, stellen ons graag aan je voor!

Wij willen allemaal ons kind ‘s ochtends wegbrengen naar een fijne en vertrouwde plek, waar wij goed contact hebben met de leidsters, zien dat ons kind zich thuisvoelt en waar wij vol vertrouwen ons kind ‘achterlaten’. Bij het ophalen bespreken wij graag hoe de dag verliep en hoe het met ons kind gaat. Wij ervaren dat de teamleiding en het bestuur van Eigenwijze hetzelfde nastreven als alle ouders: het bieden van een fijne, liefdevolle en veilige plek aan onze kinderen, waar zij in hun eigen tempo zichzelf, anderen en de wereld om hen heen kunnen ontdekken. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en adviseren bij belangrijke onderwerpen over de opvang van onze kinderen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf en BSO van Eigenwijze.

Wat wij doen: Wij zijn het aanspreekpunt voor alle ouders; Wij vinden het belangrijk dat ouders inspraak hebben en het belangrijkste doel is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang. Wij zitten meerdere malen per jaar met de teamleidsters aan tafel en denken mee met de organisatie. Wij praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. Wij dragen zorg voor een heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de commissie. Wij zien onszelf als klankbord voor álle ouders en natuurlijk brengen wij ook onze eigen ervaringen in.

Heeft u een vraag, opmerking of onderwerp waarover u graag meer wilt weten, mail ons dan via het bovenstaande e-mailadres. 

Wilt u graag deel uitmaken van de oudercommissie, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen en met ons mee willen denken!

De oudercommissie leden

Anke Weijns-Evers

OC-lid

Meer info

Anneloes Waelpoel

OC-lid

Meer info

Anthony Hendriks

OC-lid

Meer info

Helen Verheul

OC-lid

Meer info

Jeroen Wijnen

OC-lid

Meer info

Kim Visser

OC-lid

Meer info

Sanne vd Berg-Janssen

OC-lid

Meer info

Yura Nelis van de Laar

OC-lid

Meer info