VISIE

Kleinschalige professionele kinderopvang

Eigenwijze is een kleinschalige professionele kinderopvang met de focus op ontwikkeling van kinderen. Inmiddels 25 jaar voelt Eigenwijze als tweede thuis voor kinderen, team, ouders en verzorgers. Onze zes locaties zijn te vinden tegen het centrum aan de Westkant van ’s-Hertogenbosch en de daaromheen liggende dorpen; Cromvoirt, Vlijmen en Engelen. 

Bij Eigenwijze gaan we uit van de missie elke dag een gelukkige dag voor medewerkers en daarmee een gelukkige dag voor kinderen.

We zijn van mening wanneer we bouwen aan het gelukkige team dat dit de basis is om een gelukkige dag te creëren voor onze kinderen. We nemen de tijd voor onze pedagogisch medewerkers, werken aan een opleidingsplan om te blijven leren en daarmee de kwaliteit continu te verbeteren. We gaan uit van groepsstabiliteit, vinden het van belang dat er vaste gezichten werken op een groep waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en van hieruit ontwikkelen. We gaan uit van competente kinderen en werken ervaringsgericht. Door elke dag nieuwe ervaringen op te doen helpen we kinderen telkens een stap verder.We realiseren ons dat kinderen een eigen ontwikkelingsproces doormaken. Wij kijken en luisteren, reiken spelmogelijkheden aan, maar laten kinderen de wereld vooral op hun eigen manier ontdekken als jonge onderzoekers. Door hen te leren om zelfstandig keuzes te maken en daarbij rekening te houden met anderen en hun omgeving, leren kinderen risico's in te schatten, grenzen te verleggen, worden ze weerbaar en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. In plaats van kinderen te vertellen wat ze moeten doen en wat vooral niet, gaan wij met hen in dialoog en leren we hen hoe plezierig het is om dingen zelf te kunnen én samen te doen. Deze visie sluit aan op het gedachtengoed van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi, grondlegger van de pedagogische denkwijze Reggio Emilia, ook wel de pedagogiek van het luisteren genoemd. De uitgangspunten van Malaguzzi zijn mooi verwoord in zijn 100 talen gedicht (zie gedicht).

Onze bso staat bekend om de variatie in spel, creativiteit, veel sport, allerlei activiteiten en natuurlijk samen dingen doen.

Een gezonde dag bereiken we door veel te bewegen, buiten te zijn met de kinderen en een gezond voedingspatroon te volgen. De rijk ingerichte afwisselende speel- leer- leefomgeving bij Eigenwijze draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen voor onze kinderen. Zo creëren we een compleet plaatje waar niets een gelukkige dag in de weg staat.

De impressie die we geven wekt wellicht veel vragen op die we graag toelichten in een persoonlijk gesprek. Voel je welkom!

100 talen gedicht

Het kind
bestaat uit honderd
Het kind heeft
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken
spelen en praten
honderd alsmaar honderd
manieren van luisteren
verbazen, liefhebben
honderd vreugdes
om te zingen en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen
Het kind heeft
honderd talen (en nog 100, 100, 100 meer)
maar ze stelen er negenennegentig
De school en de cultuur
scheiden het hoofd van het lichaam
Ze zeggen hem:
te denken zonder handen
te doen zonder hoofd
te luisteren en niet te praten
te begrijpen zonder vreugde
lief te hebben en zich te verbazen
alleen met Pasen en met Kerstmis
Ze zeggen hem:
dat spel en werk
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn die niet bij elkaar horen
Kortom, ze zeggen hem
dat de honderd er niet is
Het kind zegt:
Zeker, de honderd is er wel!